Izšel je Javni razpis za izbor uporabnikov programa zdravstvenih in socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški.


Prijavnice najdete spodaj in na podstraneh, kjer so osnovne informacije o socialnem oz. zdravstvenem letovanju, seznam potrebne opreme za varno in udobno letovanje, napotki pri pripravi otrok na letovanje in druge informacije.


Izmene letovanj v Celjskem domu 2024

1. izmena: 30. 6. – 10. 7. 2024    (največ 80 otrok)
2. izmena: 10. 7. – 20. 7. 2024   (največ 80 otrok)
3. izmena: 20. 7. – 30. 7. 2024   (največ 80 otrok)
4. izmena: 30. 7. – 9. 8. 2024       (največ 80 otrok)
5. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2024        (največ 80 otrok)
6. izmena: 19. 8. – 29. 8. 2024*    (največ 80 otrok, izmena bo organizirana le, če bodo zapolnjene vse prejšnje izmene)


Sredstev za sofinanciranje s strani Mestne občine Celje in ZZZS je dovolj za brezplačno oz. 100 % sofinancirano letovanje 300 otrok. Zdravstveno kolonijo sofinancirajo tudi druge občine (Laško, Radeče, Štore, Vojnik in Dobrna). Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s predloženim zdravnikovim potrdilom (zdravstvena prijavnica).


Za letovanje je otoka potrebno prijaviti z ustrezno prijavnico in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

- Zdravstvene prijavnice za otroke iz Celja, Štor, Dobrne in Vojnika, prejmete pri šolskem dispanzerju v ZD Celje (tudi otroci iz Vojnika, Štor in Dobrne).

- Prijavnice za socialno letovanje so na voljo na matični osnovni šoli in na tej spletni strani.

- Prijavitelji iz Laškega in Radeč se za prijavo obrnejo na matično občino.


Pozivamo vas, da si pred prijavo na letovanje preberete in otrokom predstavite Pravilnik o izvajanju 10-dnevnih letovanj v Celjskem domu v Baški, katerega povzetek najdete na prijavnici, kjer tudi potrdite seznanitev in strinjanje s pogoji letovanja.


Po pogojih Javnega razpisa se lahko letovanja udeležijo otroci v starosti od 6 do 14 let.


Vloge pošljite po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, ali oddajte osebno v poštni nabiralnik pred vhodom stavbe Kosovelova 14, 3000 Celje (prijavnic NE pošiljajte po elektronski pošti).


ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE: 21. 5. 2024 28. 5. 2024 (podaljšan rok za prijave)
Dokumentacija in prijavnice

Besedilo Javnega razpisa 2024 150.7KB
Prijavnica za socialno letovanje 205.6KB
Prijavnica za socialno letovanje Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče 200.7KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Celje 210.8KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče 206.4KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Slovenske Konjice, ZreČe, Vitanje 206.4KB
Prijavnica za samoplačniško letovanje 199.4KB
Pravila letovanja v Celjskem domu 157.0KB
Seznam opreme na letovanju 114.3KB