Spoštovani starši!

 

Danes ste prejeli sporočilo o izboru tisti starši, ki ste svojega otroka prijavili v program zdravstvene ali socialne kolonije v Celjskem domu v Baški za leto 2022.


V sporočilu ste bili obveščeni tudi o sofinanciranju oz. plačilu letovanja. V kolikor je potrebno doplačilo (samoplačniki in otroci izven MO Celje), boste pozvani s strani pisarne družbe Celeia d.o.o. PE Celje (ni potrebno klicati).

 

Sklepe o izboru otrok v koloniji boste prevzeli na sestanku, ki bo organiziran neposredno pred letovanjem, in sicer v naslednjih terminih:

  • 1. izmena letovanja: sestanek bo 27. 6. 2022 ob 17.00,
  • 2. izmena letovanja: sestanek bo 5. 7. 2022 ob 17.00,
  • 3. izmena letovanja: sestanek bo 15. 7. 2022 ob 17.00,
  • 4. izmena letovanja: sestanek bo 26. 7. 2022 ob 17.00,
  • 5. izmena letovanja: sestanek bo 5. 8. 2022 ob 17.00.

 

Na sestanku boste spoznali vzgojiteljico/vzgojitelja, ki bo na letovanju skrbela/skrbel za vašega otroka, podali dodatne informacije o morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka, pridobili informacije o letovanju in pravilih na letovanju ter se seznanili s pogoji potovanja v Baško.

 

Pomembno za sestanek: sestanka naj se udeleži samo 1 starš, otroci naj ne sodelujejo na sestanku! Sestanek je obvezen!


Pred sestanki bodo informacije in obvestila na voljo tudi na naši spletni strani in na facebook profilu Celjskega doma v Baški.


Besedilo Javnega razpisa 2022 118.2KB
Prijavnica za socialno letovanje 160.4KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Celje 167.8KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče 157.3KB
Prijavnica za samoplačniško letovanje 143.8KB
Pravila 10-dnevnih letovanj 402.1KB
Seznam opreme na letovanju 114.3KB