Klub vzgojiteljev

'Klub vzgojiteljev' v Celjskem domu je neformalno združenje sedanjih in nekdanjih vzgojiteljev ter vseh, ki si želijo biti del ekipe na letovanjih v Celjskem domu v Baški.


Člani kluba sodelujejo kot vzgojitelji in športni animatorji na letovanjih, v organizaciji družbe Celeia d.o.o. PE Celje in Mestne občine Celje, ki že od leta 1959 organizirata letovanja za socialno ogrožene otroke in otroke z zdravstvenimi težavami.


Osnovna naloga kluba je, da svoje člane najustrezneje pripravi na kvalitetno in samostojno delo z otroki na letovanju..


Pogoji izbora za delo vzgojitelja-animatorja v počitniških kolonijah:

 • starost nad 18 let (priporočljivo nad 21 let);
 • udeleževanje izobraževanj, ki jih organizira Celeia d.o.o. PE Celje;
 • priprava in izvedba programa dela na letovanju;
 • udeležba na internem izobraževanju prve pomoči, ki ga organizira Celeia d.o.o. PE Celje;
 • udeležba na skupnih srečanjih s pedagoškimi vodji;
 • udeležba na roditeljskem sestanku izmene.


Prednost pri izboru vzgojiteljev–animatorjev so:

 • dobre izkušnje Celeie d.o.o. PE Celje z delom vzgojitelja-animatorja v preteklih sezonah;
 • strokovne kvalifikacije letovanja (študij ali izobrazba pedagoške smeri, vaditelj/učitelj plavanja, reševalec iz vode) ;
 • redna udeležba na vseh usposabljanjih, srečanjih, predavanjih in delavnicah Celeia d.o.o. PE Celje;
 • priporočila in reference sorodnih organizacij;
 • ostalo.


Prijavnice in koristni dokumenti


Prijavnica za vzgojitelje 2017 228.8KB
Kodeks etičnih načel vzgojiteljev 411.4KB
Program 10-dnevnih letovanj 796.8KB
Pravila 10-dnevnih letovanj 402.1KBPišite nam 

Kontaktirajte nas


Celeia d.o.o. PE CeljeKosovelova 14, 3000 Celje
  
+386 (0)3 49 25 886
  
+386 (0)3 54 82 950
  
info@celeia.si


 

Celjski dom
Ul. Emila Geistlicha 50, 51523, Baška