O nas

Družba Celeia d.o.o. je samostojna pravna oseba s sedežem na Hrvaškem, ki ima poslovno enoto družbe v Sloveniji. Družbo Celeia d.o.o. Baška in njeno poslovno enoto v Celju je ustanovila Mestna občina Celje, ki je tudi njen edini družbenik. Zaradi ukinjanja bivšega Centra interesnih dejavnosti p.o. ter z namenom zagotovitve učinkovitega izvajanja in razvoja turistične dejavnosti izven območja Mestne občine Celje, je ustanovitelj preoblikoval družbo v Celeia d.o.o., PE Celje.


Glavna dejavnost družbe na lokaciji Celjskega doma v Baški na otoku Krku je izvajanje programov počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence, šol v naravi za osnovne šole z območja Mestne občine Celje in letovanja ostalih ciljnih skupin, kot so športni klubi ter razna organizirana društva.


V počitniškem domu v Baški se ohranja osnovni koncept letovanja, kar pomeni, da se zagotavlja letovanje čim večjemu številu otrok omenjenih skupin, prvenstveno otrokom iz Celja in njegove okolice, seveda pa tudi otrokom občin, ki so za takšno sodelovanje zainteresirane. Na pobudo MO Celje se za izvajanje šole v naravi že vrsto let odločajo vse celjske osnovne šole. Objekt je bil odprt leta 1959. Ves čas so bila v okviru finančnih možnosti prisotna vzdrževalna dela, od katerih so bila večja ureditev kuhinje, nadzidava terase, s katero so se pridobile dodatne spalne kapacitete, največjih vlaganj pa je bil deležen v zadnjih letih, to je od ustanovitve družbe Celeia.Celjski dom v Baški je registriran kot mladinski hostel** z naslednjimi zmogljivostmi:


  • 46 ležišč v tri in več posteljnih sobah (štiri in več posteljne sobe imajo svojo kopalnico in balkon, ostale sobe pa imajo skupne sanitarije), namenjenih samoplačniškim letovanjem družin, društev in klubov ter drugim obiskovalcem; te sobe so ločene od sob za počitniške kolonije;
  • 80 ležišč v osem posteljnih sobah za otroke s skupnimi sanitarijami in umivalnicami, namenjenih počitniškim kolonijam (kolonije zdravstveno in socialno ogroženih otrok) ter šoli v naravi;PREBERI VEČ
 


 Pišite nam 

Kontaktirajte nas


Celeia d.o.o. PE CeljeKosovelova 14, 3000 Celje
  
+386 (0)3 49 25 886
  
+386 (0)3 54 82 950
  
info@celeia.si


 

Celjski dom
Ul. Emila Geistlicha 50, 51523, Baška