Zdravstveno letovanje 2017

Obveščamo vas, da je izšel Javni razpis za izbor uporabnikov programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška). V  

Program se bo izvedel v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2016 in 29. avgustom 2017. Čas trajanja posamezne kolonije je 10 dni (11 nočitev).

 

Posamezne zdravstvene kolonije se bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6. – 10. 7. 2017b) 10. 7. – 20. 7. 2017 c) 20. 7. – 30. 7. 2017
d) 30. 7. – 9. 8. 2017e) 9. 8. – 19. 8. 2017f) 19. 8. – 29. 8. 2017*

*Termin 19.-29. 8. 2016 bo organiziran takrat, ko bodo, ob zadostnemu številu prijav, zapolnjeni vsi predhodni termini.


Cena in financiranje s strani ZZZS in Mestne občine Celje

 ZZZS + 100% sofinanciranje MOC ZZZS + 33% sofinanciranje MOC*
Sofinanciranje ZZZS256,00 €256,00 €
Sofinanciranje Mestne občine Celje:204,00 €67,32 €*
Prispevek staršev:
0,00 €
136,68 €*

V Ceno je všteto: bivanje v Celjskem domu, 4 obroki hrane dnevno, malica na povratku domov, prevoz v Baško in nazaj, pedagoško vodenje letovanja, varstvo otrok, športni, animacijski in izobraževalni program, panoramska vožnja z ladjo, uporaba vseh igrišč, športnih rekvizitov in pripomočkov ter materiala za ustvarjalni program.
*Višina sofinanciranja se lahko tudi poveča.

Na razpis se lahko prijavijo otroci oz. učenci, ki:

-        imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje,

-        predložijo veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku za leto 2016 za določitev višine sofinanciranja,

-        predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni indikaciji.


V Celjskem domu organiziramo zdravstvena letovanja tudi za otroke iz naslednjih občin:

  • Občina Štore, Občina Vojnik, Občina Dobrna (izpostava ZZZS Celje)
  • Občina Laško, Občina Radeče (izpostava ZZZS Laško)

Cena in financiranje s strani ZZZS in občin Štore, Vojnik, Dobrna

 otroci od 5 do 12 letotroci od 12-15 let
Sofinanciranje ZZZS256,00 €256,00 €
Sofinanciranje matične občine:151,80 €118,80 €
Prispevek staršev:
52,20 €
85,20 €

Občani Laškega in Radeč se za sofinanciranje obrnete na svojo matično občino:

  • Laško: gospa Jasna Kermelj (03 733 87 20)
  • Radeče: gospa Melita Simončič (03 568 08 00)


Prijavnice so na voljo

-          pri svetovalni službi matične osnovne šole,

-          pri šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Celje,

-          v pisarni družbe Celeia d.o.o., Kosovelova 14, 3000 Celje (I. OŠ Celje, 2. nadstropje),

-          na spletni strani Mestne občine Celje in družbe Celeia d.o.o.


Rok za oddajo vlog

Vloge pošljite po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, ali prinesite osebno na sedež družbe, najkasneje do datuma 16. 5. 2017.


Občani Štor, Vojnika in Dobrne pošljete vloge na naslov Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje!

Občani Laškega in Radeč pošljete vloge na svojo matično občino!


Pred odhodom na letovanje, bo organiziran obvezni skupni sestanek otrok, staršev in spremljevalcev, kjer bodo podana vsa navodila za uspešno izvedbo letovanja otrok.


Dodatne informacije: Celeia d.o.o. PE Celje; tel.: 03 49 25 886, e-mail: info@celeia.si


Prijavnice

Prijavnica za zdravstveno letovanje 275.8KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Štore, Vojnik, Dobrna 266.7KB
Pravila 10-dnevnih letovanj 402.1KBPišite nam 

Kontaktirajte nas


Celeia d.o.o. PE CeljeKosovelova 14, 3000 Celje
  
+386 (0)3 49 25 886
  
+386 (0)3 54 82 950
  
info@celeia.si


 

Celjski dom
Ul. Emila Geistlicha 50, 51523, Baška